Уважаеми дами и господа,

Добре дошли в уеб-сайта на Националния съюз на юрисконсултите.

Съюзът е създаден през 1990 г. като юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо юристи на професионален принцип. Той е една от първите организации на юристи, създадени след промените от 1989 г.

Целите на съюза са да обединява усилията на своите членове за укрепване на правовия ред в страната и усъвършенстване на законодателната дейност, за създаване на благоприятна професионална среда за работата на юрисконсултите и утвърждаване на техния статут.