Главна страница
  Организация
  Проект USAID
› Анкета НСЮ
  Нормативни актове
  Семинари
  Новини
  Обяви за работа
  Връзки с други уеб-сайтове
  Регистрация на нов член

  Обратна връзкаАнкета НСЮАнкета "Статут на юрисконсултите - необходимост от правна регламентация"

1. Считате ли, че достатъчно е нормативно регламентирана професионалната работа на юрисконсултите:
да
не

2. Считате ли, че следва да има отделен (специален) нормативен акт, регламентиращ дейността на юрисконсултите:
да
не

3. Считате ли, че статутът на юрисконсултите следва да се регламентира със силата на закон:
да
не
с друг нормативен акт

4. Считате ли, че подготвеният проект за закон за юрисконсултите представлява цялостна система на регламентиране, която обхваща: изискванията за заемане на длъжността, правила за организацията на юрисконсултите и правила за търсене на дисциплинарна отговорност:
да
не

5. Вашите препоръки към проекта на закон за юрисконсултите, публикуван в раздел "Нормативни актове" на настоящата интернет-страница:Потвърдете Вашите отговори с "кликване" върху бутона "Потвърждение", който се
намира по-долу.


© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2015 г. Всички права запазени.