Организация Нормативни актове Обяви за работа
Проект USAID Семинари Връзки с други уеб-сайтове
Новини Регистрация на нов член КонтактиНовини


  Обратна връзкаНационален съюз на юрисконсултите

Уважаеми дами и господа,

Добре дошли в уеб-сайта на Националния съюз на юрисконсултите.

Съюзът е създаден през 1990 г. като юридическо лице с нестопанска цел, обединяващо юристи на професионален принцип. Той е една от първите организации на юристи, създадени след промените от 1989 г.

Целите на съюза са да обединява усилията на своите членове за укрепване на правовия ред в страната и усъвършенстване на законодателната дейност, за създаване на благоприятна професионална среда за работата на юрисконсултите и утвърждаване на техния статут.Уеб-сайтът е създаден по програмата "Проучване на съдебните практики в Европа и САЩ за ускоряване на търговското правораздаване (препоръки за промени в българското законодателство)", финансирана от USAID - Инициатива за укрепване на съдебната система в България.
Представяне на книгата "С традициите – към бъдещето" – юбилейно илюстровано издание на Националния съюз на юрисконсултите


© Национален съюз на юрисконсултите, 2006 - 2015 г. Всички права запазени.